SMK DAS

Guru dan Tenaga Kependidikan
Any Dwi Lestari ,S.Pd

Any Dwi Lestari ,S.Pd

Guru

Sample Description

Ariesta Ika Liasari ,S.Pd

Ariesta Ika Liasari ,S.Pd

Wa.ka.Kurikulum

Sample Description

Putri Yuli Istiqomah, S.Pd

Putri Yuli Istiqomah, S.Pd

Guru

Sample Description

Maulana Suhada` ,S.Pd

Maulana Suhada` ,S.Pd

Ka.Tata Usaha
Nurdiyanto ,S.Pd

Nurdiyanto ,S.Pd

Wa.ka. Kesiswaan
Moh. Syamsul Arifin ,S.Pdi

Moh. Syamsul Arifin ,S.Pdi

Wa.ka. Humas
Dita Rahmawati, SE

Dita Rahmawati, SE

Staff TU
Fendy Prasetyo

Fendy Prasetyo

Guru
Hendri Purnomo ,S.Pd

Hendri Purnomo ,S.Pd

Guru
Heru Wibowo ,S.Pd

Heru Wibowo ,S.Pd

Kepala Sekolah
Imroatul Khusna ,S.Pd

Imroatul Khusna ,S.Pd

Guru
Moh Husaeni ,S.Pd

Moh Husaeni ,S.Pd

Laboran
Istianah ,S.Pd

Istianah ,S.Pd

Guru
Mohammad Yunus ,S.iKom

Mohammad Yunus ,S.iKom

Guru
Muhammad Idris ,S.Pd

Muhammad Idris ,S.Pd

Guru
-

-

Guru
Sholahuddin Al Ayyubi ,S.Pd

Sholahuddin Al Ayyubi ,S.Pd

Ass. Kurikulum
Sugiyono ,S.Kom

Sugiyono ,S.Kom

Pembina Osis
Tatik Mufarokhatut Daroini

Tatik Mufarokhatut Daroini

Staff TU
Wareh Puji Wiyatmala ,S.Ak

Wareh Puji Wiyatmala ,S.Ak

Guru
Widya Purnomo ,S.T

Widya Purnomo ,S.T

Ka.Proli. TKJ
Saka Bahcrul Ulum

Saka Bahcrul Ulum

Guru